Thin Solution Systems

Solutions

Our Solutions

หากองค์กรของท่านประสบปัญหาด้านการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีจำนวนมาก ซึ่งมี hardware specification, applications และ configurations ที่แตกต่างกันสำหรับผู้ใช้งานในส่วนต่างๆ ขององค์กร การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Desktop Infrastructure หรือ VDI) จะสามารถช่วยท่านควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและดูแลระบบคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรได้ สิ่งที่องค์กรต้องมีก็คือ เครื่องแม่ข่ายที่มีทรัพยากรที่เพียงพอและมีซอฟต์แวร์ช่วยสร้าง virtual desktop สำหรับการสร้าง virtual desktop นั้นมีความสะดวกมาก สามารถกำหนดให้มีหลากหลายชนิดตามความต้องการใช้งานของแต่ละส่วนในองค์กร โดยกำหนด hardware specification ให้เหมาะกับการใช้งาน ติดตั้ง application เฉพาะที่ต้องการใช้งานและตั้งค่าจากส่วนกลาง (centralized configuration) การใช้งานระบบ VDI นี้จะทำให้องค์กรมีขีดความสามารถในการบริหารระบบและผู้ใช้งานจากส่วนกลาง สามารถควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์องค์ได้ดีขึ้น มีความปลอดภัยสูงขึ้น และมีความรวดเร็วในการทำ application deployment and upgrade อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า

 

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานระบบ VDI

 • VDI ช่วยลดงานในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์
 • รองรับเครื่องลูกข่ายทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และธินไคลแอนท์ (PC and thin client)
 • ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งาน desktop ซึ่งใช้ทรัพยากรของ data center
 • ควบคุมต้นทุนค่า hardware ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากทรัพยากรระบบส่วนใหญ่อยู่ที่ data center
 • ระบบรักษาความปลอดภัยของ desktop และ data สามารถควบคุมจากส่วนกลาง
 • สามารถเข้าใช้งานแบบ remote users ได้

สิ่งที่เราให้บริการ

ด้วยความสามารถของซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ สามารถทำให้องค์กรก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว เสริมศักยภาพในการแข่งขัน การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (virtual desktop) การสร้าง template สำหรับเครื่องแม่ข่ายหรือเครื่องลูกข่ายจำนวนมากๆ ในคราวเดียว ตอบโจทย์การใช้งานเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในปัจจุบัน

 • บริษัทฯ ให้บริการออกแบบระบบ เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับขนาดขององค์กรของท่าน (VMware, Microsoft หรือ Parallels RAS)
 • กำหนดขนาดของเครื่องแม่ข่ายและทรัพยากรระบบให้เพียงพอต่อการใช้งานและรองรับการขยายตัวในอนาคต (Server sizing and Capacity Planning)
 • ติดตั้งและตั้งค่าระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (installation, platform/template configuration and deployment)
 • จัดทำระบบการเชื่อมต่อให้มีความปลอดภัยทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร (Gateway Security and SSL)

ผู้ใช้งานระบบไอทีในองค์กรส่วนหนึ่งจะเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมเพียง 2-3 โปรแกรม เช่น โปรแกรมบัญชี (Account Application) ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เป็นต้น ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่าย การทำ Remote Application คือการทำระบบที่พนักงานสามารถเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นซึ่งถูกติดตั้งไว้ที่เครื่องแม่ข่ายใน data center ขององค์กรผ่านเครื่องลูกข่าย ซึ่งอาจจะเป็น PC, thin client, smartphone หรือ tablets ก็ได้ การลงทุนในระบบ Remote Application Server ทำให้ช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการระบบไอที เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบและสามารถควบคุมการเข้าใช้งานระบบของพนักงานได้ง่าย ยืดอายุการใช้งานเครื่องลูกข่าย และอื่นๆ อีกมากมาย

 

ข้อดีของ Remote Application Server

 • Centralized management ง่ายในการดูแล บริหารจัดการระบบ
 • Patch deployment and upgrade ได้จากส่วนกลาง ทำให้ลดกระบวนดังกล่าวไปอย่างมากหากต้องทำที่เครื่องลูกข่ายซึ่งมีจำนวนมากและใช้เวลานานกว่า
 • System compatibility ลดปัญหาความเข้ากันไม่ได้ของซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่มีหลายเวอร์ชั่น เนื่องจากการบริหารจัดการจากส่วนกลาง สามารถกำหนดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ เช่น ผู้ใช้ได้รับซอฟต์แวร์ที่มีเวอร์ชั่นเดียวกัน
 • Policy management สามารถจัดหมวดหมู่ กลุ่มผู้ใช้ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรได้ง่าย
 • Mobility การเข้าถึงซอฟต์แวร์ขององค์กร สามารถเข้าถึงได้จากภายนอกองค์กร แต่ยังคงความปลอดภัยของระบบ
  • Permission control สามารถกำหนดกลุ่มของผู้ใช้งานระบบให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นที่แตกต่างกันได้ โดยสามารถกำหนดการกำหนดเงื่อนไขด้วย User, Group, MAC หรือ IP Address และสามารถทำงานร่วมกับระบบ Active Directory(AD) ได้
  • Seamless desktop integration แสดงผล short cut ไปยัง user desktop and start menu ได้ ทำให้สะดวกในการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
  • Universal printing รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ทั่วไปได้
  • Hypervisor independent รองรับการทำงานร่วมกับ hypervisor ยี่ห้อต่างๆ เช่น VMware, XenServer หรือ Hyper-V
  • BYOD รองรับการทำงานกับเครื่องลูกข่ายทุกชนิด ไม่ว่าจะทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows, MAC OS, iOS, Android, Linux หรืออื่นๆ
  • Web portal รองรับการทำงานผ่านระบบ web portal ทำให้สามารถเข้าใช้งานระบบได้จากทุกๆ web browser และรองรับ HTML5
  • Secured connection มั่นใจในความปลอดภัยด้วย secure socket layers (SSL) และ two-factor authentication เช่น one-time password (OTP), smart card และ token

ระบบที่เรามีให้บริการ

Parallels Remote Application Server (Parallels RAS) ทำให้องค์กรของคุณมีความทันสมัย มีระบบ IT ที่สามารถบริหารจัดการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั้งยังมีราคาประหยัด สอดคล้องกับการลงทุนด้านไอที การเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่องค์กรมีให้บริการกับผู้ใช้ระบบ (User) ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ภายในหรือภายนอกองค์กร ก็ยังสามารถทำงานได้อย่างสะดวก

 

ด้วยความง่ายและสะดวกของซอฟต์แวร์ Parallels Remote Application Server (RAS) ทำให้การส่งโปรแกรมจากส่วนกลาง ไปทำงานอยู่ตามแผนกต่างๆ ส่วนต่างๆ ขององค์กร อุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ใช้ หรือแม้กระทั่งตามสำนักงานสาขาต่างๆ สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ผู้ดูแลระบบไม่ต้องเรียนรู้มาก ผู้บริหารไอทีสามารถตอบสนองความต้องการของฝ่ายบริหาร ซึ่งการเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องจะส่งผลลัพธ์ที่ดีกลับมายังองค์กร

 

Terminal Server เป็นระบบที่ถูกใช้งานในองค์กรมานาน และยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นระบบที่มีใช้การลงทุนต่ำและสามารถควบคุมการใช้งานได้ง่าย การดูแลระบบไม่มีความซับซ้อน บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบ Terminal Server เพื่อให้ท่านเลือกซื้อเครื่องแม่ข่ายมี่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน มีการออกแบบ System Architecture ให้เหมาะกับองค์กรของท่านทั้งในด้านการใช้งาน ความปลอดภัย การบริหารจัดการที่ง่าย รองรับการเติบโตในอนาคต

สิ่งที่ระบบต้องมี

 • Terminal Server เป็นเครื่องแม่ข่ายหลักที่มีทรัพยากร (CPU, Memory และ Storage) เพื่อใช้สำหรับการประมวลผล
 • File Server เป็นเครื่องแม่ข่ายที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน สามารถแบ่งเป็นโฟลเดอร์ตามความต้องการได้
 • Active Directory Server เป็นเครื่องแม่ข่ายที่เก็บ username, password และ permission ทำหน้าที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานเฉพาะโปรแกรมและไฟล์ที่ตนได้รับสิทธิ์เท่านั้น
 • Antivirus Server ทำหน้าที่ป้องกันไวรัสในระบบ

สำหรับเครื่องลูกข่ายนั้น ท่านจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่มีอยู่เดิม หรือจะใช้เครื่อง thin client ก็ได้ ซึ่งเครื่อง thin client นั้นมีหลายรุ่นให้เลือกใช้งาน ตั้งแต่ราคาประหยัดที่เหมาะกับการทำงานผ่าน remote desktop protocol (RDP) จนถึงเครื่องที่มีสมรรถนะสูง (high performance) ซึ่งรองรับการทำงาน local application ได้

สำหรับกลุ่มผู้ที่สนใจนำอุปกรณ์ thin clientไปใช้กับงานด้านการให้บริการลูกค้า คือ การให้บริการในรูปแบบของ self-service ซึ่งปัจจุบันมีอยู่อย่างแพร่หลาย ระบบที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าคือระบบ Kiosk

โดยปกติแล้วอุปกรณ์ดังกล่าวจะได้รับการออกแบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งภายในจะต้องมี PC ติดตั้งอยู่ แน่นอนว่าตู้ Kiosk ของท่านก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น น้ำหนักที่มากขึ้น พื้นที่จำเป็นต้องมีการเผื่อไว้ให้เพียงพอ จะดีกว่าหรือไม่หากคุณมีเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ของท่านได้ นั่นก็คือ การนำเอาอุปกรณ์ Thin Client มาใช้ติดตั้งระบบภายในตู้ Kiosk?

สิ่งที่คุณจะได้เมื่อนำอุปกรณ์ Thin Client ไปใช้ในงานด้าน Kiosk

 • การออกแบบตู้ Kiosk ที่ง่ายขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่นั้นได้ถูกแก้ไขแล้ว
 • พื้นที่ประหยัดกว่าเดิม สามารถออกแบบตู้ได้หลากหลาย ลูกค้ามีความพึงพอใจในงานตู้ Kiosk
 • น้ำหนักของตู้ที่เบากว่า เนื่องจาก Thin Client มีขนาดเล็กมาก
 • ราคาที่ประหยัดกว่า เมื่อเทียบกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ PC
 • การดูแลรักษาง่าย คือ มีระบบ CCCM (Centerm Cloud Client Manager) สำหรับบริหารจัดการอุปกรณ์ Thin Client ผ่านระบบเครือข่าย
 • อายุการใช้งานนานกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และสามารถทำงานภายใต้อุณหภูมิสูงได้ดีกว่า PC
 • ประหยัดค่าไฟฟ้า thin client ใช้พลังงานเพียง 3-15 Watts เมื่อเทียบกับ PC ที่ใช้พลังงานถึง 250-300 Watts

สำหรับงานที่มีความพิเศษเช่นระบบ Call Center ซึ่งออกแบบสำหรับการรับสายหรือโทรออก เพื่อให้บริการกับลูกค้า มีการเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย เช่น softphone หรือโปรแกรมฐานข้อมูลของลูกค้า เป็นต้น อีกทั้งยังต้องมีความทนทานในการใช้งาน ประหยัดพลังงาน เนื่องจากต้องทำงานวันละ 18-24 ชั่วโมง

ในอดีตที่ผ่านมามีการใช้ PC สำหรับงานดังกล่าว แต่มีข้อจำกัดหลายประการที่ไม่สามารถตอบสนองได้ดีนัก เช่น พื้นที่อันจำกัด เสียงรบกวนที่ดัง อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานก็สูง การติดตั้งใช้ระยะเวลานาน ความร้อนที่ถูกปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น ด้วยสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ ทำให้เราสามารถใช้งานอุปกรณ์ Thin Client ทดแทนได้อย่างลงตัว

สำหรับการสนทนา รับสาย (Call-in) จากลูกค้า ระบบจำเป็นต้องสามารถรับฟัง และส่งเสียงไปยังลูกค้าปลายทางได้ชัดเจน เมื่อทำงานอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่มีพัดลมระบายความร้อนแล้ว ยิ่งส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมด้านการให้บริการผ่านระบบ Call Center เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยThin Client สามารถทำงานได้ 24 * 7 ซึ่งมีขีดความสามารถเทียบเท่า PC ดังนั้น Thin Client จึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดที่ระบบ Call Center ปัจจุบันต้องมีไว้ใช้งาน

Benefit

 • มี Framework ที่สะดวกสบาย รองรับสูงสุดถึงระบบ Enterprise Call Center

 • ดูแลระบบบริหารจัดการแบบง่ายๆ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของ

 • Thin Client ไม่มีพัดลมระบายความร้อน ทำงานเงียบ

 • ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง

 • อายุการใช้งานยาวนาน

 • ประหยัดค่าไฟฟ้า และค่าแอร์

 • มี CCCM สำหรับบริหารจัดการที่รวดเร็วในการติดตั้งใช้งาน

 • สามารถบริหารจัดการได้จากส่วนกลาง ส่งผลด้านการดูแลระบบและความปลอดภัยของระบบที่ดีขึ้น

โครงการ Smart Classroom เป็นโครงการที่มีหลากหลายสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความสนใจที่จะนำโซลูชั่นดังกล่าว ไปติดตั้งใช้งาน ก่อให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอนในห้องเรียน ประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ดีขึ้น ทำให้นักเรียนนักศึกษาที่จบออกมามีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศ หรือสร้างบุคลากรที่มีความสามารถออกสู่ตลาดแรงงานได้

ธิน โซลูชั่น ซิสเต็มส์ มีแนวทางและนโยบายสนับให้กลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้หันมาใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการ มีประสิทธิภาพแต่ราคาประหยัด เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Smart Classroom เรามีสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน เช่น อุปกรณ์ Zero Client และ Thin Client สำหรับห้องเรียน ซอฟต์แวร์สำหรับการสนับสนุนการเรียนการสอน ซอฟต์แวร์สำหรับส่งหน้าจอเดสท๊อป ไปยังนักเรียน นักศึกษา

เลือกใช้ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart Library) หรือระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัย โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอาจารย์ พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Thin Client หรือ Zero Client สำหรับนักศึกษา

Coming Soon!

Coming Soon!

การนำเสนอโฆษณา การติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ล้วนมีความจำเป็นอย่างมากในการดำเนินกิจกรรมในองค์กร ทั้งการบริหารภายในองค์กรเอง หรือสำหรับบุคคลภายนอกองค์กร ส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีกลับมายังองค์กร การสื่อสารที่ดีจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัย ตอบสนองกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

เราสามารถนำอุปกรณ์มาจัดทำโครงการ Digital Signage ได้หลากหลายในปัจจุบัน มีส่วนประกอบของระบบหลักๆ ดังนี้

 1. ส่วนของการนำเสนอ เช่น จอภาพ TV ชนิด LCD หรือ LED จอแสดงผลขนาดต่างๆ
 2. ส่วนของอุปกรณ์ภาครับข้อมูล เช่น PC, Thin Client, Media Player หรือ DVD Player
 3. ส่วนของระบบบริหารจัดการเนื้อหา (Content Management)

Thin Solution Systems มีอุปกรณ์ที่สามารถนำมาเป็นอุปกรณ์ภาครับข้อมูลได้ เนื่องจากเราเป็นผู้นำเข้าและพัฒนาโซลูชั่นที่หลากหลายให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศ โดยหลายองค์กรได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Centerm Thin Client เพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับรับเนื้อหา (Content) เพื่อนำเสนอผ่านหน้าจอ monitor ได้ ทั้งยังรองรับระบบ Clone/Duplicate และ Extend Desktop ได้อีกด้วย ซึ่งการนำอุปกรณ์ Thin Client มาใช้ในกรณีดังกล่าวนี้มีข้อดีที่หลากหลายเช่น

 • อุปกรณ์มีขนาดเล็ก จัดเก็บ จัดสาย ตำแหน่งได้ง่ายกว่า
 • มีราคาที่ประหยัดกว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ PC
 • มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่เพียงพอในการบันทึกข้อมูล เนื้อหา เช่น SSD Storage
 • อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้าน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ PC
 • ทำงานได้ในทุกสภาพแวดล้อม แม้อุณหภูมิสูง
 • บริหารจัดการง่ายด้วย CCCM ซึ่งรองกรับการบริหารจัดการ firmware ของ thin client ผ่านระบบเครือข่าย
 • ค่าบำรุงรักษาต่ำ ในกรณีที่เครื่องชำรุดก็สามารถส่งมาเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้
 • รองรับซอฟต์แวร์ Digital Signage หลากหลายยี่ห้อในท้องตลาด สามารถติดตั้ง Agent ได้เพิ่มเติม
 • มีระบบปฏิบัติให้เลือกหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของระบบ เช่น Zero Client, XPe, WES7, WES8, Linux Embedded, Android OS

Coming Soon!

Coming Soon!

Coming Soon!